Karta dźwięku

From Olekdia Wiki
This page is a translated version of the page Sounds tab and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎polski • ‎български • ‎русский • ‎العربية • ‎मराठी • ‎ქართული

Karta dźwięku w Prana Breath pozwala ustawić wszystkie dźwięki programu na takie, jakie lubisz. Niektóre funkcje dostępne są tylko w wersji Guru.

Co możesz zobaczyć i ustawić na karcie dźwięków

W pasku akcji

(od lewej)

 • Nazwę karty — "Dźwięki ogólne"
 • Przycisk menu w prawym rogu, który rozwija się do "Info" i "Reset".

Na ekranie głównym

Tu możesz zobaczyć różne ustawienia dźwięku opisane szczegółowo niżej.

 • Wszystkie wprowadzone zmiany odnosić się będą do wszystkich treningów, o ile nie zdefiniujesz odmiennego zestawu dla konkretnego typu treningu.
 • Sekcje dźwięków są domyślnie zwinięte – możesz rozwinąć je, dotykając nazwy tej, którą chcesz modyfikować.

Dźwięki tła

Dźwięki tła to muzyka słyszana w czasie faz oddychania i cyklu odpoczynku, która ma pomóc w koncentrowaniu się na ćwiczeniu i odróżnieniu faz od siebie.

Głośność

Ta opcja pozwala ustawić głośność dźwięków tła w stosunku do innych dźwięków aplikacji. Na przykład, jeśli wybierzesz "100%" dla tła, "50%" dla dźwięków zmiany fazy i "10%" dla metronomu, usłyszysz w czasie ćwiczeń najgłośniej dźwięki tła, średnio głośno przejścia faz i cichy metronom.

 1. Dotknij zielonego punktu na osi po prawej od słowa "Głośność"
 2. Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby zmienić wartość od "wyłączony" do "100%".
 • Wszystkie ustawienia są nadpisywane i kontrolowane przez ustawienia systemowe - nie usłyszysz dźwięków przy wyciszonym telefonie.

Styl dźwięków tła

 1. Dotknij pozycji "styl dźwięków tła".
 2. Wybierz dowolny styl, posłuchaj przykładu bez opuszczania okna dialogowego.
 3. Zatwierdź wybór przyciskiem "OK".
 • Wszystkie ustawienia są zapisywane od razu, dzięki czemu nie musisz zaczynać treningu, żeby sprawdzić, jak brzmi dany dźwięk.
 • Kilka pierwszych opcji jest dostępnych w wersji darmowej, pozostałe — wyłącznie w wersji Guru.
 • W wersji Guru możesz pobrać i stworzyć nowe style dźwięków.

Czas zanikania i poziom zanikania

Czas zanikania to okres pod koniec bieżącej fazy, w którym dźwięk cichnie i fazy kolejnej, w której staje się głośniejszy.
Poziom zanikania określa, jak bardzo dźwięk przycichnie. Użycie tych ustawień pozwala kończyć i zaczynać fazy z płynnym przejściem, co stanowi informację o zmianie faz. Ta opcja działa tak samo dla cyklu odpoczynku

 • Obraz poniżej prezentuje, co stanie się z dźwiękiem, jeśli wartości czasu i poziomu zanikania zostaną ustalone jako różne od zera (w tym przypadku czas zanikania wyniesie 3, a poziom zanikania 80%, czyli głośność wyniesie 20% początkowej). Z początkiem kolejnej fazy ("wydech") dźwięk w ciągu 3 sekund wróci do głośności początkowych.

Prana breath fade level fade time scheme.png
Wartości możesz ustawić następująco:

 1. Dotknij zielonego suwaka po prawej stronie pozycji "czas zanikania" lub "poziom zanikania".
 2. Ustaw suwakiem pożądaną wartość w zakresie - odpowiednio - od "wyłączony" do 10 sekund i od "wyłączony" do 100%.
 3. Puść suwak.
 4. Możesz przesłuchać dźwięki bez wychodzenia z karty, dotykając pozycji "styl dźwięków tła" wyżej.
 • Wyłączenie jednego z tych dwóch parametrów sprawi, że zanikanie przestanie działać.

Wycisz fazy

Ta opcja pozwala wyciszyć wybrane fazy i cykl odpoczynku. W czasie ich trwania nie będą słyszalne dźwięki tła, ale ustawienie to nie wpłynie na metronom ani dźwięk przejścia faz. Aby wyciszyć wybrane fazy, postępuj zgodnie z instrukcją:

 1. Dotknij pozycji "Wycisz fazy".
 2. Zaznacz fazy, które chcesz wyciszyć. Możesz wybrać zarówno pojedyncze fazy, jak i wszystkie jednocześnie. Zatwierdź przyciskiem "OK".

Kanały dźwięków tła

Możesz dodać wiele kanałów dźwięków tła (ich ilość zależy od urządzenia). Kanały, które są włączone, będą odtwarzane jednocześnie w czasie treningu. Tak możesz dodawać, zmieniać lub usuwać nowe kanały:

 1. Na Karcie dźwięku dotknij dużego znaku "+" na dole po lewej.
 2. Wybierz pozycję "Dźwięki tła".
 3. Ustaw głośność i styl tak samo, jak dla głównego kanału. Tak samo możesz je edytować.
 4. Jeśli chcesz usunąć kanał, dotknij ikony kosza po prawej stronie jego nazwy.

Metronom

Metronom to regularne tykanie w czasie treningu, które pozwala utrzymać rytm i skoncentrować się na ćwiczeniu.

Głośność

Działa tak samo, jak w przypadku głośności dźwięków tła.

 • Jeśli wybrałeś styl wibracji, suwak będzie regulował długość drgań.

Częstotliwość

Częstotliwość jest parametrem określającym, jak często będzie wydawany odgłos metronomu.

 1. Dotknij suwaka po prawej stronie słowa "Częstotliwość".
 2. Przesuwając suwak w prawo lub lewo, ustal czas w przedziale 1-10 sekund.
 3. Możesz posłuchać metronomu bez wychodzenia z karty, wybierając opcję "styl metronomu".

Styl metronomu

Działa tak samo, jak styl dźwięków tła.

 • Niektóre dźwięki są dostępne w darmowej wersji, pozostałe style — tylko w wersji Guru.
 • W wersji Guru możesz pobrać i stworzyć nowe style dźwięków.
 • Wibracja działa tylko na urządzeniach, które mogą ją obsłużyć.

Zróżnicowane tony

ton jest cechą, która pozwala odróznić dźwięki "wysokie" od "niskich" w sensie muzycznym.
Jeśli chcesz włączyć "zróżnicowane tony", sprawisz, że metronom będzie brzmiał wyżej na początku fazy i płynnie przechodził do coraz niższych tonów przy końcu fazy. Zobacz wykres poniżej, żeby sobie to uzmysłowić. W tym przykładzie faza trwa 9 sekund, a najwyższy ton przyjmie w sekundzie 4,5.
Prana breath metronome pitch.png
To może pomóc efektywnie ćwiczyć przez cały trening, podobnie jak "czas zanikania" i "poziom zanikania" oraz zróżnicowane tony przejścia fazy.

Przejścia faz

Przejścia faz to dźwięki odtwarzane pomiędzy fazami (albo fazą i cyklem odpoczynku), które mają pomóc w przejściu treningu i odróżnieniu kolejnych faz od siebie.

Głośność

Działa tak samo, jak w przypadku głośności dźwięków tła.

 • Jeśli wybrałeś styl wibracji, suwak będzie regulował długość drgań.

Styl przejścia faz

Działa tak samo, jak styl dźwięków tła.

 • Niektóre style są dostępne w darmowej wersji, pozostałe — tylko w wersji Guru.
 • W wersji Guru możesz pobrać i stworzyć nowe style dźwięków.
 • Wibracja działa tylko na urządzeniach, które mogą ją obsłużyć.

Zróżnicowane tony

Tak samo, jak zróżnicowanie tonów metronomu, zróżnicowane tony przejść faz prowadzą przez trening, pozwalając łatwo zidentyfikować kolejną część treningu bez konieczności patrzenia na ekran.
Jeśli zdecydujesz się włączyć "zróżnicowane tony", dźwięk przejścia będzie za każdym razem brzmiał nieco inaczej, co możesz zobaczyć na wykresie poniżej. Pierwsze "wstrzymanie oddechu" oznaczone jest tonem najwyższym, następnie "wdech", "wydech" i drugie "wstrzymanie oddechu". Możesz zauważyć, że ten wykres tonów jest bardzo podobny do wykresu treningu.

Prana breath phase transition pitch.png
Dźwięki mogą cię prowadzić przez cykle bardziej efektywnie razem z "czasem zanikania" i "poziomem zanikania" oraz zróżnicowanymi tonami metronomu

Dźwięki dodatkowe

Dodatkowe dźwięki to losowo pojawiające się dźwięki, które mogą urozmaicić gimnastykę oddechową.

Kanały dźwięków dodatkowych

Możesz dodać wiele kanałów dźwięków tła (ich ilość zależy od urządzenia). Kanały, które są włączone, będą odtwarzane jednocześnie w czasie treningu. Tak możesz dodawać, zmieniać lub usuwać nowe kanały:

 1. Na Karcie dźwięku dotknij dużego znaku "+" na dole po lewej.
 2. Wybierz pozycję "Dźwięki dodatkowe".
 3. Ustaw głośność i styl tak samo, jak dla głównego kanału. Tak samo możesz je edytować.
 4. Jeśli chcesz usunąć kanał, dotknij ikony kosza po prawej stronie jego nazwy.

Głośność

Działa tak samo, jak głośność dźwięków tła.

Częstotliwość

Choć dźwięk jest odtwarzany losowo, możesz wybrać, jak często. Wybierz żądaną częstotliwość: od "bardzo rzadko" do "bardzo często", czyli mniej więcej od jednego na minutę do jednego an 4 sekundy.

Styl dodatkowych dźwięków

Działa tak samo, jak styl dźwięków tła.

Inne dźwięki

Inne dźwięki to wszystkie pozostałe sygnały akustyczne aplikacji, które możesz usłyszeć - włącznie z powiadomieniami.

Głośność

Działa tak samo, jak głośność dźwięków tła.

Dźwięk wstrzymania

"Dźwięk wstrzymania" możesz usłyszeć przy wstrzymywaniu treningu. Wybór jego stylu przebiega tak samo, jak stylu dźwięku tła.

 • Wibracja działa tylko na urządzeniach, które ją wspierają.

Styl dźwięku zakończenia

"Dźwięk zakończenia" jest odtwarzany, kiedy trening dobiegnie końca, więc wiesz o tym bez patrzenia na ekran i kartę treningu. Wybieranie dźwięku działą tak samo, jak w przypadku stylu dźwięku tła.

 • Wibracja działa tylko na urządzeniach, które mogą ją obsłużyć.

Styl dźwięku powiadomień

"Dźwięk powiadomienia" można usłyszeć, kiedy uruchamia się przypomnienie. Wybiera się go tak samo, jak styl dźwięku tła. Możesz wybrać go tylko w Androidzie 8.0 i nowszych.

 • Kiedy wybierzesz tę opcję, zostaniesz przekierowany do ustawień systemowych, gdzie będzie można wybrać właściwy dźwięk

Tekst-na-mowę

Możesz sygnalizować przejścia faz, metody oddechowe i mantry usługą przekładania tekstu na mowę. To nie jest ludzki głos i w niektórych językach brzmi dziwnie lub nienaturalnie.

 1. Zaznacz lub odznacz żądaną pozycję.
 2. Zatwierdź "OK".

Resetowanie ustawień dźwięku

Jeśli chcesz przywrócić oryginalne ustawienia dźwięku, możesz zrobić to bardzo łatwo.

 1. Dotknij przycisku menu w prawym roku paska działań. Wybierz opcję "Wyzeruj".
 2. potwierdź wybór.
 • Ta decyzja wpłynie tylko na ustawienia kardy dźwięku. Nie zmienią się inne ustawienia ani statystyki!

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w czasie ćwiczeń nie słyszysz dźwięków, to najczęściej oznacza to jeden z czterech problemów:

 1. zbyt niska głośność ustawiona w telefonie;
 2. dźwięki są wyłączone;
 3. zmieniłeś lub wyłączyłeś skalę animacji.