Karta dynamiczna

From Olekdia Wiki
This page is a translated version of the page Dynamic tab and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎polski • ‎русский • ‎ქართული

Karta dynamiczna to zakładka Prana Breath pozwalająca zwiększać stopień trudności w bardzo wygodny sposób i dostosowywać parametry każdego cyklu. Jest dostępna tylko w wersji Guru.

Co możesz zobaczyć i ustawić na karcie dynamicznej

W pasku akcji

(od lewej do rpawej)

 • Nazwa bieżącej karty — "Dynamiczna",i ciemniejsza nazwa poprzedniej — "Kontroli"
 • Przełącznik "trybu dynamicznego" — po dotknięciu zazieleni się
 • Przycisk menu, który po dotknięciu rozwinie się:
  • "Szczegóły", gdzie znajdziesz informacje o treningu
  • "Info", gdzie znajdziesz informacje o karcie

Na ekranie głównym

Modyfikacja parametrów treningu

Zmiana stosunku faz

 1. Dotknij dwa razy wybranego cyklu.
 2. W prawej szufladzie dotknij pozycji "stosunek cyklu oddechowego".
 3. Zmień wartość wedle uznania.
 • Zauważ, że zmodyfikowane cykle mają wykresy zielone, a niezmodyfikowane - fioletowe. Zmodyfikowany, "zielony" cykl jest "cyklem wyjściowym", a kolejne, niemodyfikowane bezpośrednio, są fioletowe.
 • UWAGA! Pierwszy cykl zawsze pozostaje "cyklem wyjściowym" i jest zielony.

Zmiana stosunku faz dla wszystkich "cykli wyjściowych" od razu

 1. Ustaw stosunek długości faz dla "cyklu wyjściowego" i naciśnij "OK".
 2. Zaznacz pole wyboru zmian w stosunku długości faz. Będzie wyglądało na przykład tak: "+0:+1:+0:+0".
 3. Zatwierdź. Po tym zabiegu wszystkie cykle po wyjściowym będą miały taki sam stosunek długości faz jak on.

Zwiększanie wartości "sekund na jednostkę" w sposób stopniowy

To bardzo wygodny sposób podnoszenia trudności treningu łagodnie i skutecznie.

 1. Wybierz upatrzony cykl (podwójnym dotknięciem).
 2. Dotknij pozycji "sekund na jednostkę" w prawej szufladzie.
 3. Ustaw żądaną wartość "pokrętłem" i zatwierdź OK.

Modyfikacja parametru "sekund na jednostkę" dla wszystkich "cykli wyjściowych" jednocześnie

 1. Ustaw wartość "sekund na jednostkę" dla "cyklu wyjściowego" i naciśnij OK.
 2. Zaznacz pole wyboru obok pozycji "sekund na jednostkę". Będzie ono wyglądało np. tak: "+0.1 do sekund na jednostkę".
 3. Zatwierdź. Zmienią się wszystkie cykle po zmodyfikowanym "cyklu wyjściowym" i on sam.


Używanie różnych metod oddechowych

Zróżnicowane metody oddychania są dostępne dla własnych treningów i treningów z bazy na wiki tylko w wersji Guru.

 1. Wybierz trening, który chcesz dopracować.
 2. Włącz "tryb dynamiczny".
 3. Dwa razy dotknij wybranego cyklu.
 4. Dotknij pozycji "metody oddychania" w wysuniętej szufladzie.
 5. Wybierz metody dla każdej z faz.
 6. Pamiętaj, że możesz zmieniać nozdrza dla wybranych cykli. Aby to zrobić, wybierz wartość przy pozycji "zmiana strony co 1 cykl", wprowadź wartość i ustal żądany wzór.
 7. Zatwierdź.
 • Jeśli wybierzesz "wdech" lub "wydech" konkretnym nozdrzem, to w słuchawkach lub z głośników stereo usłyszysz dźwięk tylko w jednego kanału.


Wyrównanie wszystkich cykli

Jeśli chcesz anulować niektóre zmiany lub nie pamiętasz, co zmieniałeś, możesz zawsze nadpisać je w następujący sposób:

 1. Dotykając dwa razy, wybierz konkretny cykl.
 2. Wprowadź ustawienia na nowo.
 3. Zaznacz pole "Takie same".
 4. Zatwierdź.
 5. Pamiętaj, że cykl stanie się "cyklem wyjściowym" , a wszystkie inne "wyjściowe" po nim staną się "zwyczajne" (i fioletowe), i będą miały te same parametry.

Zmiana ilości i kolejności cykli

Wstawianie cyklu

Użyj tej funkcji, aby wstawić cykl w dowolne miejsce.

 1. Przy włączonym trybie dynamicznym, dotknij i przytrzymaj wybrany cykl.
 2. Dotknij pozycji "Wstaw poniżej" jeśli chcesz wykonać nowy cykl zaraz po wybranym.
 3. Dotknij "wstaw powyżej", jeśli wstawiony cykl ma poprzedzać wybrany.
 • Jeśli wybierzesz wstawienie cyklu powyżej istniejącego, będzie on miał parametry wcześniejszych cykli i będzie zaznaczony na fioletowo.
 • UWAGA! Nie można wstawić cyklu powyżej pierwszego na liście.

Resetowanie "cyklu wyjściowego"

Użyj tej funkcji, by zresetować "cykl wyjściowy" (zielony) w dowolnym miejscu treningu.

 1. Przy włączonym trybie dynamicznym, dotknij i przytrzymaj wybrany cykl.
 2. Wybierz "Wyzeruj".
 • Uwaga! Nie można zresetować pierwszego cyklu.

Usuwanie cyklu

Użyj tej funkcji, by usunąć dowolny cykl z treningu.

 1. Przy włączonym trybie dynamicznym, dotknij i przytrzymaj wybrany cykl.
 2. Wybierz "Usuń".
 • Jeśli usuniesz "cykl wyjściowy", wszystkie późniejsze przyjmą wartości po istniejącym wyżej "wyjściowym". Jeśli takiego nie będzie, przyjmą wartości pierwszego cyklu.
 • UWAGA! Nie da się usunąć pierwszego cyklu.